Rekrutacja

 

Rekrutacja do GRUPY ŻŁOBKOWEJ   

Wysokość opłaty za miesięczny pobyt dziecka w grupie żłobkowej od stycznia 2018r. wynosi 800,00 zł.    

Zasady rekrutacji do grupy żłobkowej dla dzieci objętych opieką od stycznia 2015 r.:

  • Od stycznia 2015 roku żłobek będzie dostępny dla wszystkich bez względu na status rodzica/opiekuna na rynku pracy
  • W celu zgłoszenia dziecka do żłobka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.siec.pozytywneinicjatywy.pl i dostarczyć go osobiści do wybranej placówki lub drogą pocztową 
na adres: Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki, ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck lub drogą mailową (skan dokumentów) na adres zlobki@pozytywneinicjatywy.pl

 

-->
Copyright © 2012 FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY.

______